Čo sa dá zlepšiť v školách

Screenshot 2018-11-03 at 13.35.23Deti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby ich hlas bol v samosprávach braný vážne a k napĺňaniu ich potrieb sa pristupovalo systematicky. Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy.

Deti a mladí ľudia trávia veľkú časť svojho času v školách. Škola by pre nich mala byť miestom, kde sú v bezpečí a zároveň im ponúkať najlepšie možnosti na učenie a rozvoj. Okrem získavania nových poznatkov by sa deti a mladí ľudia mali naučiť a zažiť uplatňovanie ľudských práv v praxi. Demokracii, občianstvu a ľudským právam sa deti a ladí ľudia učia najlepšie priamou skúsenosťou – rešpektujúcim prístupom učiteľov, spolupodieľaním sa na riadení školy, prepojením s reálnym životom v komunite a samospráve. Hoci miera zapojenosti detí a mladých ľudí závisí aj od ich veku a schopností, bezpochyby im pomáha získať cenné zručnosti pre život, zvyšuje ich záujem o dianie v škole a zvyčajne má pozitívny vplyv aj na výsledky v učení.


Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve 
a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV