Čo prinieslo mestu Prešov ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

fotoKPD-720x340

„S ocenením prišlo aj viac práce… Fokusové skupiny nám odhalili veci, na ktoré by sme sami neprišli, ale aj nás uistili, že niektoré veci, ktoré tvoríme, nad ktorými rozmýšľame, majú zmysel a treba v nich pokračovať.“ Marek Ilenin, Relevant, n.o.

Mesto Prešov získalo pred rokom ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Súčasťou ocenenia bol aj finančný dar vo výške 3 000 Eur, ktorý v uplynulom roku využili na zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí v meste ako aj na posilnenie spolupráce jednotlivých subjektov, ktoré s deťmi a mladými ľuďmi v meste pracujú. V krátkom videu prinášame informácie o tom, čo im toto ocenenie prinieslo a čo sa im vďaka finančnému daru podarilo zrealizovať.

 

Program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

logo kp