Čo prinieslo mestkej časti Banská Bystrica – Fončorda ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom

fotoKPD-720x340

„Myslím si, že nás to posunulo hlavne v tom, že sme sa začali viac zamýšľať ako a čo robíme, prípadne si aj plánovať veci dopredu a ako urobiť niečo komunitné, spoločné, čo podporí dobré medziľudské vzťahy. Aj to, že deti, ktoré tu žijú, sa cítia naozaj prijaté v tomto priestore, kde žijú, cítia sa tu bezpečne a vedia, že vždy je tu niekto, na koho sa môžu spoľahnúť.“ Lucia Skokanová, OZ Zelená Fončorda

Mestská časť Fončorda v Banskej Bystrici získala pred rokom ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Súčasťou ocenenia bol aj finančný dar vo výške 3 000 Eur, ktorý v uplynulom roku využili na zvyšovanie kvality života detí a mladých ľudí v mestskej časti ako aj na posilnenie spolupráce jednotlivých subjektov, ktoré s deťmi a mladými ľuďmi v mestskej časti pracujú. V krátkom videu prinášame informácie o tom, čo im toto ocenenie prinieslo a čo sa im vďaka finančnému daru podarilo zrealizovať.

 

Program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

logo kp