Kategória: Potreby detí

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou je podľa výskumov a odborných štúdií predovšetkým v dvoch oblastiach: budovaní ľudského kapitálu a v budovaní sociálneho kapitálu. Pod ľudským kapitálom chápeme osobnostný a sociálny rozvoj...

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,, je ocenenie Nadácie pre deti Slovenska spolu s partnermi pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú...

Komunita, ktorá napĺňa potreby detí a mladých ľudí

Čo si predstavujeme pod komunitou  priateľskej deťom ? Každý z nás, ktorý sa túto tému zaujíma,  má  svoju predstavu a veľmi pravdepodobne budú mať mnoho  spoločného. Z môjho pohľadu psychológa a pedagóga Komunita priateľská deťom vytvára prostredie,...