Kategória: Potreby detí

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou je podľa výskumov a odborných štúdií predovšetkým v dvoch oblastiach: budovaní ľudského kapitálu a v budovaní sociálneho kapitálu. Pod ľudským kapitálom chápeme osobnostný a sociálny rozvoj...

Ocenenie „Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom“

Ocenenie ,,Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom,, je ocenenie Nadácie pre deti Slovenska spolu s partnermi pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú...