Kategória: Potreby detí

o01

Školy s rešpektom – konferencia 2016

„Aj ja som sedel v prvej lavici pri katedre učiteľa,“ odpovedal Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR mladému spolumoderátorovi Tadeášovi Klimanovi z Edulienky na dnešnej konferencii, kde sa deti pýtajú dospelých...

IMG_9499

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou

Prínos a dopad práce s deťmi a mládežou je podľa výskumov a odborných štúdií predovšetkým v dvoch oblastiach: budovaní ľudského kapitálu a v budovaní sociálneho kapitálu. Pod ľudským kapitálom chápeme osobnostný a sociálny rozvoj...