Kategória: Na stiahnutie

KPD 2

Príručka: Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Základom vytvárania Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je identifikovanie detí a mladých ľudí v komunite, identifikovanie kľúčových hráčov v komunite, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú, ktorí ich z titulu svojej práce a funkcie majú...

kvalita

Príručka: Kvalita práce s deťmi a mládežou

Cieľom príručky je obohatiť diskusiu o kvalite práce s deťmi a mládežou. Hoci neašpiruje na vyčerpávajúci prehľad všetkých možností ako pristupovať k sledovaniu a zvyšovaniu kvality práce s deťmi a mládežou, snaží sa o...

participacia

Príručka: Mládežnícka participácia na Slovensku

Ambíciou knihy je inšpirovať mladých ľudí k tomu, aby vyjadrovali svoje názory, aktívne sa zapájali do riešenia problémov miestnej komunity a podieľali sa na rozhodovaní o veciach verejných, ktoré sa ich bezprostredne týkajú. Predstaviteľom...

novepotreby

Potreby detí na Slovensku – mapovanie v roku 2009

Štúdia bola spracovaná pod odborným vedením holandských expertov – pani Rekhy Wazirovej a pána Nico van Oudenhoven, ktorí sú tvorcovia konceptu novo vynárajúcich sa potrieb detí a autori rovnomennej publikácie. Na zbere dát prostredníctvom...