Kategória: Flash správa

Čo sa podarilo na Fončorde vďaka Oceneniu KPDML

Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom pre mestskú časť Fončorda v Banskej Bystrici bolo ocenením práce viacerých organizácií, ktoré v nej fungujú v oblasti komunitnej práce s deťmi a mladými ľuďmi, ale aj s dospelými, seniormi, znevýhodnenými skupinami. Súčasťou...

Grantový program Hodina deťom otvára svoj 20.ročník

Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska aktuálne vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a systematickú celoročnú prácu s deťmi a mladými ľudí na Slovensku. Nadácia...

Vráťme hru detí do ulíc

Výskumy ukazujú, že hra je životne dôležitá pre rozvoj dieťaťa a zručností ako emocionálna inteligencia, kreativita a riešenie problémov. Stať sa superhrdinom znamená viesť; pripraviť čajové posedenie pre medvedíka znamená organizovať; vybudovať pevnosť znamená inovovať:...