Kategória: Flash správa

Index metód pre participáciu v komunite II

Kanadská organizácia Tamarack Institute pripravila prehľad metód podporujúcich participáciu v komunite podľa stupňa zaangažovanosti občanov – informovanie, konzultovanie, zaangažovanie, spolupráca, splnomocnenie/posilnenie. Prinášame vám druhú časť ich skráteného prehľadu. Detailnejšie sú opísané v indexe, ktorý je voľne...

Index metód pre participáciu v komunite I

Kanadská organizácia Tamarack Institute pripravila prehľad metód podporujúcich participáciu v komunite podľa stupňa zaangažovanosti občanov. Prinášame vám ich skrátený prehľad. Detailnejšie sú opísané v indexe, ktorý je voľne dostupný v angličtine. Index rozoznáva päť stupňov zaangažovanosti...

Zápisky z konferencie Architektúra deťom v Prahe II

Prinášame ďalšie podnety a postrehy z konferencie Architektúra deťom, ktorá sa konala koncom októbra už po tretíkrát v Prahe. Hlavnou témou konferencie bola participácia detí a mladých ľudí vo všeobecnosti ako aj v architektonickom a urbanistickom plánovaní a realizácií návrhov a úprav....