Kategória: Kampane

Viac miesta pre deti

V júni 2013, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, ktorý sa tradične slávi 1. júna, pripravila Nadácia pre deti Slovenska verejnú edukačnú kampaň „Viac miesta pre deti“. Kampaň bola cielená predovšetkým na rodičov, no i na širšiu...

Spoznaj svoje dieťa

V júni 2014 pripravila Nadácia pre deti Slovenska kampaň „Spoznaj svoje dieťa“, ktorou upozornila na jedinečnosť každého dieťaťa, ale zároveň aj na jeho potreby a dôležitosť rozvíjania životných zručností. Iba podpora jedinečnej osobnosti dieťaťa...