Ako zlepšiť možnosti pre šport

Screenshot 2018-11-03 at 13.08.13Deti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby ich hlas bol v samosprávach braný vážne a k napĺňaniu ich potrieb sa pristupovalo systematicky. Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy.

Fyzická rekreácia a šport sú pre deti a mladých ľudí pevnou súčasťou ich voľnočasových aktivít. Mnohé komunity poskytujú možnosti organizovaného športu alebo sprístupňujú priestory, športoviská a ihriská pre neorganizované športové aktivity a voľnú hru. Prínosom účasti na organizovanom športe je okrem profesionálneho vedenia aj možnosť byť súčasťou klubu alebo tímu a cestovať do iných komunít, kde majú deti a mladí ľudia možnosť navzájom sa zoznámiť, nadviazať priateľstvá. Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom umožňuje všetkým, bez ohľadu na vek a záujem, zapájať sa do organizovaných športových podujatí a ponúka široké a rôznorodé možnosti fyzickej rekreácie. Zároveň sa usiluje o to, aby hlavnými princípmi týchto podujatí boli radosť z hry, zábava, oddych, férová hra a bezpečnosť.


Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve 
a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV