Ako vieme pomôcť pri vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľskej komunity

Aneta Chlebničanová, programová manažérka Nadácie pre deti Slovenska, sumarizuje, ako konkrétne vieme pomôcť pri vytváraní deťom a mladým ľuďom priateľskej komunity v mestách a na dedinách Slovenska – ide predovšetkým o vedenie v mapovaní potrieb detí a mladých ľudí, tvorbe akčných plánov, realizovaní jednotlivých aktivít ako aj sieťovaním s komunitami, ktoré už majú čo-to z tejto cesty za sebou.