Ako obec Heľpa vytvára komunitu priateľskú deťom a mladým ľuďom

fotoKPD-720x340

„Najväčší vplyv momentálne cítim teraz, keď sme založili Obecný mládežnícky parlament. Cítim, že už nás v podstate aj poslanci, pán starosta, pracovníčka s mládežou vníma, že sme tam, obracia sa na nás s rôznymi prosbami, požiadavkami: „Pomôžte nám v tomto…“ Doteraz sme to necítili. Keď sme niečo aj chceli, bavili sme sa iba medzi mladými: „Takto si to predstavujem…“  Ale necítili sme sa byť vypočutí, čo vidím ako najväčší prínos, že sa to teraz mení.“ Viktória, dobrovoľníčka Heľpa

Obec Heľpa získala Ocenenie Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom za rok 2017. Udeľuje sa samosprávam, ktoré v predchádzajúcom roku systematicky pracovali na tom, aby zlepšili podmienky života detí a mladých ľudí a zapájali ich do verejného života. Ocenenie udeľuje Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a Združenie miest a obcí Slovenska.

 

Program Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV