Ako by mala fungovať samospráva

Screenshot 2018-11-03 at 13.35.15Deti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby ich hlas bol v samosprávach braný vážne a k napĺňaniu ich potrieb sa pristupovalo systematicky. Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy.

Samospráva, prostredníctvom svojich rozhodnutí vstupuje do života detí a mladých ľudí každodenne. Tá samospráva, ktorej záleží na deťoch a mladých ľuďoch, kvalite ich života a chce k nim byť priateľská, pri tvorbe politík a prijímaní rozhodnutí zohľadňuje najlepší záujem detí a mladých ľudí. Zároveň zapája deti a mladých ľudí do rozhodovania vo veciach, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú ich života. Keďže deti a mladí ľudia do 18 rokov nemajú právo voliť, je dôležité, aby samosprávy vytvárali možnosti, kedy môžu vyjadriť svoj názor a tento bol v konečnom rozhodovaní zohľadnený.


Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve 
a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV