Aké možnosti pre voľný čas chcú deti a mladí ľudia

Screenshot 2018-11-03 at 13.29.57Deti a mladí ľudia voliť nemôžu, aj preto sú v komunálnej politike často prehliadaní. Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci a s podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Innsurance Group už viac ako päť rokov pomáha, aby ich hlas bol v samosprávach braný vážne a k napĺňaniu ich potrieb sa pristupovalo systematicky. Skúsenosti v programe Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom ukazujú, že zlepšovaním kvality života detí a mladých ľudí sa zlepšuje život všetkých členov komunity a samosprávy.

Voľný čas je popri čase strávenom v rodine a v škole jednou z veľkých a dôležitých oblastí života detí a mladých ľudí. Deti a mladí ľudia sa vo voľnom čase venujú hre, rekreačným aktivitám, záujmovým činnostiam alebo ho jednoducho trávia v kruhu svojich rovesníkov. Samosprávy, ktoré rešpektujú deti a mladých ľudí by mali ponúkať, resp. podporovať rozličné možnosti a aktivity trávenia voľného času detí a mladých ľudí. Zvyčajne je ponuka aktivít bohatšia pre mladšie deti ako pre mladých ľudí. Aktivity pre deti a dorast sú štruktúrované a zamerané na rozvoj zručností. V neskoršom veku majú mladí ľudia väčší záujem o neformálne stretávanie sa za minimálnej alebo žiadnej účasti dospelých. Na to, aby aktivity, ktoré komunita a samospráva ponúkajú, boli priateľské k deťom a mladým ľuďom, musia napĺňať ich potreby. Je dôležité, aby deti a mladí ľudia boli zapojení do plánovania týchto aktivít, čím sa zabezpečí, že budú priamo korešpondovať s ich reálnymi záujmami.


Program Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom realizujeme v partnerstve 
a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovna, a.s. Vienna Insurance Group.

ZNACKA DO INDESIGNU_POZITIV