Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý – YMCA Nesvady

YMCA je jednou z najstarších a najrozšírenejších neziskových organizácií mládeže na svete. Usiluje sa o harmonický rozvoj človeka, jeho ducha, duše a tela prostredníctvom spoločenstva a programov, ktoré sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na pôvod, pohlavie, politické presvedčenie, sociálne postavenie, náboženské vyznanie a rasu.
Video vzniklo v rámci projektu PRIORITY. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školy, vedy, výskumu a športu SR “Programy pre mládež 2014 – 2020″, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.