Skúsenosti z vytvárania deťom priateľskej komunity v Kvačanoch

Antónia Matušková, koordinátorka v komunite – Základná škola Kvačany, približuje svoje skúsenosti z vytvárania deťom priateľskej komunity. Deti a mladí ľudia v Kvačanoch prišli na to, že najväčšou výzvou v ich komunite je chýbajúce spoločné trávenie  času detí, mladých ľudí a dospelých. Preto sa rozhodli pripraviť aktivity, aby deti, mladí ľudia a dospelí spoločne trávili kvalitný čas a prehlbovali sa medzi nimi medziľudské vzťahy.