Výstava a workshop Školy s rešpektom v Košiciach

skoly banner

Nadácia pre deti Slovenska a Občianske združenie ĎAKUJEM – PAĽIKERAV vás pozývajú na výstavu fotografií Školy s rešpektom, ktorá sa uskutoční v termíne 6. – 16. novembra 2017 v priestoroch Výmenníka na Brigádnickej ulici č. 2 v Košiciach. Výstavu môžete navštíviť každý utorok a piatok v čase 17:00 – 19:00 hod.

Cieľom výstavy je prostredníctvom umeleckého stvárnenia princípov Školy s rešpektom otvárať diskusiu o tom, aké kroky je potrebné urobiť, aby sa školy takýmito skutočne stali. Je priestorom pre deti, mladých ľudí, rodičov, učiteľov, komunitu a samosprávu hovoriť o ich potrebách a spoločne hľadať možnosti ich napĺňania.

Súčasťou výstavy je aj workshop na danú tému, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2017 v čase 10:00 – 13:00 v mieste konania výstavy. Na workshop sa môžete prihlásiť do 10. novembra TU. V prípade vyššieho počtu záujemcov si vyhradzujeme právo výberu. Všetci prihlásení budú vyrozumení 13. novembra.

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi od roku 2010 mapuje potreby detí a mladých ľudí, zvlášť v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. Na základe týchto poznatkov boli zosumarizované princípy   Školy s rešpektom. Ich napĺňanie pomáha meniť školu zdola a vytvoriť zo školy prostredie, kde sa deti i učitelia cítia dobre a bezpečne, čo sa odráža v efektívnom učení, z ktorého sa tešia deti, mladí ľudia, učitelia ako aj rodičia a miestna komunita.

Fotografie vznikali v rôznych kútoch Slovenska, v školách, ktorých učitelia absolvovali vzdelávacie programy Nadácie pre deti Slovenska, napríklad v Základnej škole v Kvačanoch, v Škole u Filipa v Banskej Bystrici, či v Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach. Autorom fotografií je Rastislav Očenáš a autormi sprievodného textu – princípov sú Aneta Chlebničanová a Peter Lenčo. Vznik výstavy finančne podporila Koalícia pre deti Slovensko s podporou Nadácie Orange a Eurochild.

Kontakt:
Renáta Pankievičová, pankiewicz.renata@yahoo.com, 0914 705 146
Peter Lenčo, NDS, peter.lenco@nds.sk, 0948 702 667

Pozvánka výstava Košice
Pozvánka workshop Košice

Výstavu a workshop realizujeme v rámci projektu Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých ľudí. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Ministerstvo spravodlivosti SR