Čo deti potrebujú

Architektonické plánovanie s deťmi a mladými ľuďmi

Predstavujeme vám základné informácie o tom, ako zapájať deti a mladých ľudí do architektonického plánovania, ktoré odzneli počas verejnej debaty organizovanej Nadáciou pre deti Slovenska. Hosťami boli architekti a urbanisti Krystína Stará, Ján Urban a Ivan Siláči, ktorí...